KIND-OUDER RELATIE

De relatie HiQ-kind-ouder vraagt om breinelasticiteit.