ROOTS & WINGS

There are two things children should get from their parents: Roots and Wings.
>  De kunst van loslaten èn basisveiligheid bieden.

Goethe zegt het zo:  ‘Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.